רבי שמואל שמעלקא מטארנא

38 Szpitalna, Tarnów

See directions